Hospicjum Sióstr Felicjanek

Czy Hospicjum

jest płatne?

Hospicjum Felicjanek to hospicjum stacjonarne przeznaczone dla osób dorosłych, pobyt w hospicjum jest bezpłatny przeznaczony dla osób dorosłych.

Opieka w hospicjum jest w pełni bezpłatna– tak jak wyżywienie, zabiegi, leki i wyroby medyczne.

Jakie dokumenty są wymagane?

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką są:

  • Skierowanie do szpitala na oddział: hospicjum stacjonarne (które może wystawić lekarz rodzinny, specjalista np. onkolog lub też inny lekarz opieki zdrowotnej).

  • Ksero dokumentacji medycznej

  • Dowód osobisty

  • Dokument potwierdzający ubezpieczenie – np. legitymacja emeryta rencisty

Opiekę nad chorym można rozpocząć wyłącznie po pisemnym wyrażeniu zgody przez niego lub jego opiekuna prawnego.

Podstawowym warunkiem kwalifikacji do opieki paliatywno-hospicyjnej jest zakończenie leczenia przyczynowego.

Niezbędne dokumenty:

Oświadczenie osoby bliskiej
Skierowanie do hospicjum stacjonarnego
Zgoda pacjenta
Różne informacje dla pacjenta i opiekunów

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Chorzy kierowani do hospicjum stacjonarnego, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego lub pozajelitowego. Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie oraz kwalifikacja do żywienia. Dokumenty te wystawiane są przez szpital w przypadku żywienia pozajelitowego, oraz przez szpital/poradnię prowadzącą leczenie żywieniowe w przypadku żywienia dojelitowego.

Czym jest opieka paliatywna?

Zgodnie z definicją WHO z 2002 roku opieka paliatywna jest działaniem, które ma na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą. Głównym celem hospicjum jest zapewnienie wszechstronnej i całościowej opieki nad pacjentami stojącymi w obliczu nie poddającej leczeniu przyczynowemu choroby przewlekłej, w tym choroby nowotworowej. Realizacja naszego posłannictwa dokonuje się poprzez uśmierzanie bólu i łagodzenie dokuczliwych objawów somatycznych, opiekę oraz  wsparcie psychologiczne.

Hospicjum Sióstr Felicjanek im. bł. Hanny Chrzanowskiej dysponuje profesjonalnym sprzętem medycznym i pielęgnacyjnym, który zwiększa skuteczność działań i zapewnia komfort przebywania w nim, a wyspecjalizowana kadra lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów otacza pacjentów należytą troską.

Wsparli Nas