Formy wsparcia

Pomoc finansowa


Wpłata przez Logo Tpay*

* Dokonując wpłaty przez Tpay akceptujesz regulamin


Wpłata na konto

Bank Pekao S.A.
31 1240 6218 1111 0011 0254 5332


Przekazanie 1% podatku

KRS: 0000309499
Koniecznie z dopiskiem:
hospicjumfelicjanek

Pomoc rzeczowa

Darowizny rzeczowe przyjmujemy z wielką radością, ale zawsze z zachowaniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla chorych i całej naszej organizacji. Darowizny, które nie wpisują się w potrzeby Hospicjum stanowią dla nas wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Dlatego zainteresowanym prześlemy listę darów potrzebujemy, których najbardziej potrzebujemy, tak aby moc obdarowywania niosła radość dla każdej ze stron.

Darowiznę rzeczową można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, na takich samych zasadach jak darowiznę finansową.

Aby tego dokonać należy podpisać umowę przekazania darowizny w której zawarta będzie kwota określająca wartość przekazanej darowizny rzeczowej, dane osoby przekazującej darowiznę i Fundacji oraz podpisy obu stron. Darczyńca musi także podpisać oświadczenie przyjęcia darowizny – można je zamieścić także w umowie.

Wysokość odliczenia dla osób fizycznych wynosi 6%, a dla osób prawnych 10% rocznego dochodu (podstawa prawna, ustawa o podatku dochodowym art.26, ust. 1, pkt. 9 oraz art. 18, ust. 1, pkt. 1).